Т.Саманчин: Совет доорунда куугунтуктан кутулбаган илимпоз

Тазабек Саманчин (1909-1979) — сталиндик доордун запкысына жазыксыз дуушарланган илимпоз. Тазабек Саманчин сталиндик кандуу жазалоонун соңку толкунуна туш келген. Жазгыч

Читать далее

Асыл досту эскерип…

М. А. Булгаковдун «Мастер менен Маргарита» деген даңазалуу романындагы баш кейипкерлердин бири Воланд айткандай «Кол жазмалар өрттөнбөйт» тура, б.а. адилетсиз

Читать далее
1-бет 1 беттен1