Сындалган кыргыз китептери

Учурда китеп базарында чоң жазуучулар сындаган, “жазмакерлердин” китептери жайнап чыгууда. Албетте, кыргыз адабияты менен бул китептерди салыштырып болбойт. Айырмасы асман

Читать далее

“Кадровый” жазуучулар эркин калемгерлердин чаңында калабы?

Жазуучу журту жөнүндө өйдө жактагы бийликте отурган жигиттерде дагы эле эски, советтик түшүнүк күчтүү окшойт, жазуучулар кошунуна кайсы бир жерден

Читать далее

Анча-мынча обондору, тарабынан, ырдалган же обончу менен композитордун айырмасы барбы?

Азыр “СССР бар учурда”, анан “Советтер Союзу тарагандан кийин” деген сөз калыпка түшүп калбадыбы, биз да бүгүн “…тарагандан” кийинки Композиторлор

Читать далее

Арзымат, өлбөпсүң! (Же эшик ырчы Эл акын, Эл жазуучуларыбызга ода)

«Что спасает человека? Совесть. Что спасает Россию? Правда. Что делать? Жить по совести и Правде!» Ф.Достоевский Учурдагы дүйнөлүк адабиятта болуп

Читать далее

Аруулукка алып барар жол

Мамат Сабыров таанымал журналист, “Ленинчил жаш”, “Кыргыз руху”, “Асаба”, “Агым” газеталарында иштөө менен очерк, публицистика, интервью, репортаж, кайым айтышуу, маалыматтык

Читать далее

Атың чыкпаса…эптеп беш томдук чыгар

КР мамлекеттик катчысы Досбол Нур уулуна Кыргыз улуттук университетинин ректору А.Б.Бекбалаевге Филология илимдеринин доктору, Улуттук илимдер академиясынын корреспондент-мүчөсү деген абройлуу

Читать далее

Эл Баатыр, Эл акындарыбыздын адабияттагы халтурасы

Кепти дүйнө адабиятынын тажрыйбасынан баштайын, ансыз кыргызга бирдеңкени далилдешиң кыйын. Андыктан XIX кылымдагы орус адабиятынын дөө-шаа акындары М.Лермонтов менен Ф.Тютчев

Читать далее