Чыңгыздын Раймаалысы Бегимайдан улуу эмес, кичүү болгонбу?

Чыңгыз Айтматовдун кадимки казак кызы – Бегимайга ашык болгон Раймаалысы 1921-жылы Талас облусунун Кара-Буура районуна караштуу Суулуу-Маймак айылында жарык дүйнөгө

Толугу менен