Сайтка жазылуу

Сайтка жазылуу

Бул жерде электрондук почтаңызды көрсөтүп жазылсаңыз, сайтта жаңы материал жарыяланаары менен ал сиздин почтаңызга жөнөтүлүп турат. Башкача айтканда сайтта эмне жарыяланганы тууралуу дайыма кабардар болосуз.

Адатынча сайтта күнүнө 1-2 материалдан көп жарыяланбайт, ошондуктан сайтыбыз почтаңызды СПАМдабайт. 🙂