Салт

Китептер

Каада-салттар. Ак баталар, «Эл адабияты» сериясынын 29-тому, 2003-ж.

 

Сайттагы материалдар

Ажаат ачуу

Аксарбашыл айтуу

Баланы бешикке бөлөө каадасы

Баланы түйүлдүк кезинен тарбиялоодогу кыргыздын салты

Бала күтүүдөгү ырым-жырымдар

Баш ыргытуу

Бертик суроо

Жүгүнүү салты

Кой союп, устукан тартуу ата-бабадан калган салт

Кой этин устукандоо жана табак тартуу

Конок тосуу

Кошумча

Кубанычбек (Кожожаш) Садыков, касапчы: «Кыргыздар сөөккө көп таарынабыз»

Кыз ала-качуу

Кыз себи менен көрктүү

Кыз узатуу салты 7 дубанда

Кыргыздын ал каада-салттары

Кыргыздардын кудалашуу салты

“Кыргыздын ырымы жана тыйымы”, Макелек Өмүрбай уулу Кармыштегин

Кыргыздардын тукумсуздукка каршы ырымдары

Кытайлык кыргыздардын каада-салттары

Өкүл ата, өкүл эне

Өрүүлүк (көчүп келүү)

Садага чабуу

Сал билек

Сөйкө салуу

Сөөк коюу салтынын сыры. Жан жана дене

Сүннөттүн сүрү жана сыры

Той башталды, жар-жар ай…

Тушоо кесүү

Түлөө берүү

Элди эл кылып келген тыюу-чектөөлөр

Эт бышыруу

Оюңузду жазыңыз

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.