Кыргыз даамы

Бул бетке биз эзелтеден келе жаткан кыргыз даамдары, аларды жасоо ыкмаоары тууралуу маалыматтарды чыгарып турмакчыбыз. Улуттук тамак-аш дагы ар-бир улуттун тарыхынын, маданиятынын маанилүү бөлүгү эмеспи.

Кимде-ким кыргыз улуттук тамак-аштын, өзгөчө унутулуп бара жаткандардын, жасоо ыкмаларын билсе жана алар тууралуу башкалар менен бөлүшкүсү келсе, биз ага жардам берүүгө дайым даярбыз. Биздин электродук дарекке жазып жиберсеңер болот: kmborboru@gmail.com

Биз бул маалыматты аны жиберген адамдын дареги менен кошо чыгарып коёбуз.

* * *

Улуттук тамак-аш тууралуу макалалар

Улуттук тамак-аш унутта калбасын

Система питание кыргызов (Опыт этнологического анализа соотношений традиций и инноваций)

Кой союу жана устукандоо

Кой союу. Кой союунун улуттук ыкмасы

Малдын эти

Кой этин устукандоо жана табак тартуу

Конок тосуу

Эт бышыруу

Чaй жaнa пaмир кыргыздaрынын тaмaк-aш систeмaсы

Кыргыз улуттук суусундуктарынын дарылык касиети жана ысык-суукка бөлүнүшү

 

Тамак-аштар

Ак серке

Актаган чай

Бешбармак

Бозо

Боор

Боорсок

Быжы

Быштак

Бээнин сүтү

Гүлазык (күлазык)

Даамдуу тил

Дандыр нан

Дымдама

Жайган аш

Жансак

Жапкан нан

Жарма

Жаткан төө

Жөргөм

Жупка (1)

Жупка (2)

Жупка гүлазыгы

Кайберендердин ич эттеринен гүлазык

Калменде

Карта чучук

Каттама

Килкилдек

Көбүрчөк

Көжө

Көмөч нан

Көчө аш

Куйрук-боор

Кургак кесме

Курут

Курут менен таруудан гүлазык

Курут шорпо

Куурдак

Куурма чай

Куурума күлчөтай

Кымыз

Максым

Олобо

Оромо

Өрүк курут

Санза

Сүмөлөк

Сүр наарын

Таттуу токоч – 1

Таттуу токоч – 2 

Таш кордо

Тончон эт

Тунма кымыз

Устукан гүлчөтай

Ууз

Чайкаган кымыз

Чай шахы

Чак-чак

Чакчакей

Чалап

Чий боорсок

Чучук

Чүчпара

Чык

Чычкан манты

Шербет

Эзилген курут

4 thoughts on “Кыргыз даамы

 • 27.04.2014 at 14:00
  Permalink

  «Mанас» эпосунун ангилисче, немисче котормосу басмадан чыкты

  Залкар манасчы Жүсүп Мамайдынайтымындагы «Манас» эпосунун «Манас» бөлүгүнүн (алдынкы 10 миң сап) ангилис, немистилдериндеги котормосу басмадан чыкты. Шинжаң «Манас» изилдөө борборунун «Манас» эпосун башка тилдерге которуу, басмадан чыгаруупланыныналкагында которулуп, Шинжаң «Манас» изилдөө борборунун басылмалары (ангилисчеси4-басылма, немисчеси 5-басылма) катарында профессор Мамбеттурду Мамбетакундунбашкы долбоору менен Вужов таратуу басмасынанбасылып чыккан бул китепти ангилис, немистилдерине Германиялык окумуштуу, түрколог, изилдөөчү,профессор Карл Рейхлмырза которгон. Изилдөөгө оңтойлуу болсун үчүн китептин арткы бөлүгүнөкоторулган бөлүктүн Кыргызстан жазуусундагынускасы да кошо берилди.
  «Манас»эпосунун ушул бөлүгүн ангилис, немис тилдерине которгон, ары мындан кийин дауландуу которуу үчүн түйшүктүү эмгектенип жаткан окумуштууну кыскача тааныштыракетүү да өзгөчө мааниге ээ. Карл Рейхл(Karl Reichl) 1943-жылы туулган, ГерманияБоин университетинин профессору, 1971-жылы28 жашында Германия Мунихий университетинен тил-адабият илимдери боюнчадокторлук атагын алган. Азыркы кезде эл аралык жогору окуу жайы ангилис тилипрофессорлор бирикмесинин мүчөсү, орто кылым тил–адабиятын изилдөө коому, эл аралык улуттук музкаларды изилдөөкоому, эл аралык Алтайтаануу коому сыяктуубир канча коомдордун мүчөсү, эл аралык дүйнө эпосторун таануу коомунун орунбасар төрагасы катарлуу милдеттердиаркалап келет. Изилдөө багыты тарыхый тил илими, орто кылым изилдөөсү, оозэкиэпосчулук жана орто кылым оозэки жөрөлгөсү катарлууларды камтып, «: Өзбектердиноозэки дастаны», «Эстеп айтуу: Түрк тилдүү элдердин баатырдык эпостору жана орто кылымбаатырдык эпостору», «:Жумабай Базаров айткан каракалпактардын оозээки эпостору», «Түрк тилдүү элдердин оозэки эпосторунун жөрөлгөсү,формасы жана ырдык түзүлүшү» катарлуу ондогон изилдөө эмгектерди жазган.

  Мамбетайса Мамбеттурган уулу, 2014-жыл 20-апрель,Үрүмчү

  Reply
 • 11.12.2014 at 02:16
  Permalink

  salamatsyzdarby menin atim edil men kyrgyz uluttuk tamaktarinin madaniyati bouyncha diplomduk ish jazip jatkan bolchumun

  Reply
 • Pingback: Көчө аш — Кыргыз маданият борбору

 • Pingback: Даамдуу тил — Кыргыз маданият борбору

Оюңузду жазыңыз

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.