Үйрөн (сөздүктөр)

КЫРГЫЗ ТИЛИ:

Акунова Айнура – ЖОЖдо кыргыз тилин окутуучуларга жана студенттер үчүн сайт
Кыргыз тилинин жазуу эрежелери (word форматында жүктөлөт)
Кыргыз тилинин тыныш белгилери (А.Турсунов, bizdin.kg сайтынан, pdf түрүндө)
Кыргыз тилинин справочниги. Мектеп окуучулары үчүн – Кыргызинфо.ру
Кыргыз тилинин справочниги. Студенттер үчүн – Кыргызинфо.ру
Кыргыз тили. Морфология – Кыргызинфо.ру
Кыргыз тили. Лексика – Кыргызинфо.ру
Кыргыз тили. Синтаксис – Кыргызинфо.ру
Кыргыз тили. Фонетика – Кыргызинфо.ру
Кыргыз тили. Сөздүктөр – Кыргызинфо.ру
«Өнөр алды – кызыл тил» (ЖОЖдун студенттери үчүн фразеологиялык минимумдун түшүндүрмө сөздүгү, ZIP форматында жүктөлөт)
Кыргыз тилинин лексикологиясы жана фразеологиясы (Асанкан Сапарбаев, 1997-ж., bizdin.kg сайтынан, pdf түрүндө)
Синтаксистик окуунун негиздери (Асанкан Сапарбаев, 1997-ж., bizdin.kg сайтынан, pdf түрүндө)
Кыргызчатүркчө – Х.Керемоглу тарабындан даярдалган кыргызча түркчө үйрөнүү сайты
Алекс Луговскойдун “Кыргыз тил курсу”
Tili.kg – орус тилдүүлөр үчүн кыргыз тилин үйрөнүү сайты
«Өнөр алды – кызыл тил» (ЖОЖдун студенттери үчүн фразеологиялык минимумдун түшүндүрмө сөздүгү)
Learn Kyrgyz – кыргыз тилин үйрөнгүсү келген англис тилдүүлөр үчүн сайт
Kyrgyz language materials for Peace Corps (bizdin.kg сайтынан, pdf түрүндө)
Basic Interactive Kyrgyz Language Lessons (bizdin.kg сайтынан, pdf түрүндө)
Кыргыз тилинин жыштык сөздүгү, Түзгөндөр: Кулалиева К., Мамадиев А., Бишкек, 2013, pdf  түрүндө
Грамматика кыргызского языка, Краткий справочник для абитуриентов и школьников, Бишкек, 2002, pdf  түрүндө
Эл дөөлөтү – Эне тил, Макалалар, мектер, ырлар, Түзгөн: Станалиев С., Бишкек, 2012, pdf  түрүндө
Хочу говорить по-кыргызски, Учебник, Авторы: Абылкасымова М.А., Исманкулова А.Т.,  Саякбаева А.Б., Бишкек, 2013
Түшүндүрмө, неологиялык сөздүк

 

СӨЗДҮКТӨР:

Кыргызча – …

Кыргызча-орусча сөздүк (Эл аралык славян институту тарабынан даярдалган)
Жанызактын кыргызча-орусча сөздүгү
Кыргызча-орусча (Центральноазиатский исторический сервер)
К.Юдахиндин “Кыргызча-орусча сөздүгү”, 1-китеп – (PDF форматында)
К.Юдахиндин “Кыргызча-орусча сөздүгү”, 2-китеп – (PDF форматында)
Кыргызча-орусча-англисче тематикалык сөздүк: 1-бөлүгү, 2-бөлүгү
Кыргызча-түркчө-орусча сүйлөшмө сөздүк
Кыргызча-орусча сөздүк
Кыргызча-түркчө сөздүк
BIZDIN сайтынын кыргызча-орусча (орусча-кыргызча) сөздүгү
Кыргызча (- орусча, – англисче) түшүндүрмө сөздүк (“Эл билими” сайтынан)
“Kyrgyz-English-Russian” TECHNICAL DICTIONARY, Түзгөндөр: К.Курманаалы, Нурбек Карыпбек, Бекнур Карыпбек, Бишкек, 2005, pdf  түрүндө

 

… – кыргызча

“Орусча-кыргызча создүк” – К.Юдахиндин редакциясында 1957-жылы басылып чыгарылган китеп, djvu-форматында (Djvu-reader программасын бул жерден жүктөп алса болот).
“Wiktionary”деги сөздүк – кыргызча, англисче-кыргызча, немисче-кыргызча, орусча-кыргызча, түркчө-кыргызча сөздүктөр
Орусча-кыргызча компьютердик сөздүк – Бул бетти көрүш үчүн браузердин сырыкмасы (кодировкасы) “Юникод (UTF-8)” болушу керек
Орусча-кыргызча экономика жана юриспруденция боюнча сөздүк – (PDF форматында)
Орусча-кыргызча сүйлөшмө
Биология терминдеринин жана айбанат аттарынын орусча-кыргызча сөздүгү (Абдулхай Алдашев, 1998-ж., bizdin.kg сайтынан, pdf түрүндө)
Түркчө-кыргызча сөздүк
КР Салык кызматынын орусча-кыргызча терминологиялык сөздүгү (талкуудан өткөрүлгөн-кыскартылган варианты)
Чет элдик жаңы сөздөрдүн Орусча – кыргызча сөздүгү (чечмелөөсү менен), Автору: Е.А.Окунцова, которгон: Жусуп ажы Султанов, Ош, 2014
Стоматологиялык терминдердин орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү, Автору: Амираев У.А., Бишкек, 2009, pdf  түрүндө
Биология илимдеринин жана айбанат аттарынын орусча-кыргызча сөздүгү, Автору:
Алдашев А.А., Бишкек, 1998, pdf  түрүндө
Орусча-кыргызча медициналык сөздүк, 2014-ж.
Русско-кыргызский разговорник, Автор: Калыева Ө., Бишкек, 2010, pdf  түрүндө
Юридикалык атоолордун жана башка түшүнүктөрдүн орусча-кыргызча сөздүгү, (Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий) 2014-ж.

 

КОМПЬЮТЕР. ИНТЕРНЕТ:

Информатиканын негиздери – Электрондук китепче
Интернетти кыргызчалаштыргандардын сайты (сөздүктөр да бар)
Кыргызым (soft)
TamgaSoft – кыргызча программалар жыйнагы
Skype кыргызча
Кыргызча клавиатура
“Айсок Кыргыз Интернет Жааматы” КФ

 

БАШКАЛАР

Интернетте комуз үйрөнөлү – “Ак-Тилек”
Кыргыз ысымдары
Байыркы түрк тил сөздүгү
Turk bitig – Казактардын Маданият жана маалымат министрлигинин тил боюнча комитетинин сайты. Байыркы түрк тили боюнча көп маалыматтарды камтыйт. Анын ичинде байыркы түрк тилинин сөздүгү да (орусча жана казакча түшүндүрмөсү менен) бар.
“Салттуу музыка жана кыргыз элдик музыкалык аспаптар” (орус жана англис тилинде гана)
Кыргыз адабияты (энциклопедия, Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, Биздин.КГ сайтынан, pdf  түрүндө)
Кыргыз педагогикасы (энциклопедия, Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2004-ж., Биздин.КГ сайтынан, pdf  түрүндө)
Саясат таануу (энциклопедия, Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2004-ж., Биздин.КГ сайтынан, pdf  түрүндө)
Философия (энциклопедия, Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2004-ж., Биздин.КГ сайтынан, pdf  түрүндө)
“Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк”, Түзгөндөр: Каратаев О.К., Эралиев С.Н, Бишкек, 2005, pdf  түрүндө
Мектеп окуучулары үчүн этимологиялык сөздүк, А.Мукамбетова, pdf  түрүндө

 

КАГАЗ УЧАК

https://kmborboru.su/wp-content/uploads/2010/11/rus-kyrgyz-dic.zip

7 thoughts on “Үйрөн (сөздүктөр)

Оюңузду жазыңыз

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.