Шаңы өчпөгөн Шамшы Калдаяков

Гимн – бул өзгөчө жанр. Анын тарыхы Байыркы Грециядан башталган. ХIV кылымдан тарта гимн официалдуу мамлекеттик иш-чараларда, маанилүү жарандык актыларда

Толугу менен