Аялдар эмне үчүн кошок кошушат?

Кыргыз аялдары – коломтонун, тукумдун, каада-салттын, көркөм дөөлөттүн сактоочулары. Кыргыздар мусулманчылыкты аркалаган узак мезгилден бери шарияттын ыйык жол-жоболору, парздары менен

Толугу менен