Владимир Санги: Өрдөк жөнүндөгү нивхи жомогу “Ала Дөбөттүн” өзөгү болду

Орустун таланттуу жазуучусу Антон Павлович Чехов өмүрүнүн бир үзүмүн Сахалинде өткөрүп, күн чыгыш аралындагы жашоону өзүнүн чыгармаларында калтырганын мектептен окугам.

Толугу менен