Пир деген эмне? Ар бир пирдин келип чыгуу тарыхын билесиздерби…?

Кыргыз эли ааламдагы бүт нерселер өзүнөн-өзү пайда болгон эмес деген түшүнүктө жашашкан. Жаратылыш, табият менен таттуу мамиледе болууну негизги эреже

Толугу менен

Пириңди билесиңби?

Ааламда бизди курчап турган жандуу-жансыз нерселердин бардыгынын колдоочусу, пири болору алмустактан айтылып келет. Акылман ата-бабаларыбыз ар дайым акыл-сезиминде жашап келген

Толугу менен