Н

  1. Напсисин тыя билген – эр адамдын белгиси.
  2. Нускалуу карыя болбой, ыймандуу жаш болбойт.
  3. Нысапсызга кашык салсаң беш ууртайт.