Анасбек Жумалиев

(1947–2006) Анасбек Жумалиев 1947-жылы Манас районунда Бала-Сару айылында туулган. 1965-жылы Киров районундагы Чоң-Курган орто мектебин, 1973-жылы КМУнун филология факультетин сырттан

Толугу менен