Жеке беттеште Мусулманкул Алымбек датканы жеңген

– Кокон хандыгын кыргыздар сактап калганы менен бийликтеги таасирин көпкө сактап калышкан эмес. Ордодогу бузукулук аракеттерден, Шералы хандын бийлик кумарына

Толугу менен

“Тогузак чоң атам Алымбек датканын жан жигити болгон…”

Быйылкы-2011-жыл Курманжан Датканын 200 жылдык мааракесине байланыштуу болуп жаткандыгына байланыштуу бала кезимде атам Кемпирбайдын уккан тарыхый чындык окуялар эсиме түшүп,

Толугу менен