Балбай баатырдын 220 жылдыгына карата

ХIХ кылымда кыргыздын коомдук мамилелери феодалдык мүнөздө болгон эмеспи. Демек, бай, кедей болуп бөлүнө жашаган да. Байлар өзөн-суулуу жерди ээлеп,

Толугу менен