Кыргыздын улуттук философиясы жөнүндөгү алгачкы эмгек

Окумуштуу Б. Жумабаевдин “Кыргыз дүйнө таанымы” аттуу китеби кыргыз элинин нагыз улуттук философиясынын кагазга түшүрүлгөн үлгүсү катары бааланууда. Жусуп Баласагын

Толугу менен