Букар эмирлигиндеги жогорку мамлекеттик мансаптар

Эмирликтин мамлекеттик мекемелери административдик, финансылык, соттук, полициялык жана аскердик мекемелерден турган. Алардын ар бирин жогортон дайындалчу кишилер башкарган. Букар ордосарайында

Толугу менен