«Кыргыз», «Таш кыргыз», «Чоң кыргыз», «Бурут»… жөнүндө

Кыргыздардын этникалык аталыштары Россиянын тарыхый булактарында Ак калмак Алгазынын 1707- жылдын 27-августундагы Жунгарияга барып келгенден кийин Кузнецк шаарындагы Буйруктук үйдүн

Толугу менен