Сүйөркул Чокморов: Токулган токтомдор, тургузулбаган эстелик

Аттиң ай, бири кем дүйнө. “Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй” деп айтып келебиз. Бирок атагы ай- ааламга кеткен замандашыбыз, КРнын эл

Толугу менен