Сүйөркул Чокморов: Токулган токтомдор, тургузулбаган эстелик

Аттиң ай, бири кем дүйнө. «Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй» деп айтып келебиз. Бирок атагы ай- ааламга кеткен замандашыбыз, КРнын эл

Читать далее