Талант тагдыры: Таанымал гитарчы Даниал Назарматов

Түрмөктүн жаңы саны Кыргызстандагы гитара мектебин негиздөөчүлөрдүн бири, таанымал гитарчы, музыка изилдөөчү, Кыргызстан композиторлор союзунун мүчөсү, тубаса педагог, профессор, Республиканын

Толугу менен