Дзюнсей Терасава, Будда дининин монахы: «Дүйнөнүн келечеги — Кыргызстан: Өңүмдө жана түшүмдө»

2009- жылдын 25-августунда Бишкек шаарынын Жазуучулар союзунда өткөн «Борбор Азия кечээ, бүгүн, эртең»-деп аталган илимий конференциясында Будда дининин дүйнөгө белгилүү

Читать далее