Дзюнсей Терасава, Будда дининин монахы: “Дүйнөнүн келечеги – Кыргызстан: Өңүмдө жана түшүмдө”

2009- жылдын 25-августунда Бишкек шаарынын Жазуучулар союзунда өткөн “Борбор Азия кечээ, бүгүн, эртең”-деп аталган илимий конференциясында Будда дининин дүйнөгө белгилүү

Толугу менен