“Окумуштууларыбыз Орусия, Япония, АКШга иштеп атат”

Бир кезде адам баласынын жашоосун телевизор, радиосуз элестетүү мүмкүн болбой калса, азыр интернет, компьютерсиз элестетүү болбой баратат. Албетте заманбап компьютер

Толугу менен