«Мамлекет мага бир да медаль, кагазын ыраа көрбөдү»

Эгемендүүлүккө ээ болгон жылдардан тарта маданият, адабият, искусство тармагына оңдуу көңүл бурулбай калбадыбы. Бүгүнкү күндө деле жарытылып маани берилбей жатат.

Читать далее