Элмирбек ИМАНАЛИЕВ, төкмө акын: «Акындыгым — «кайнап турган саясат»

Акындардын дүйнөсү, көкүрөгү журту менен жуурулушуп турат эмеспи. 7-апрель окуясын акындар жүрөк дирилдеткен саптары менен ырдап чыгышты. Алардын жоктоо ырлары

Читать далее