Элмирбек ИМАНАЛИЕВ, төкмө акын: “Акындыгым – “кайнап турган саясат”

Акындардын дүйнөсү, көкүрөгү журту менен жуурулушуп турат эмеспи. 7-апрель окуясын акындар жүрөк дирилдеткен саптары менен ырдап чыгышты. Алардын жоктоо ырлары

Толугу менен