Шопен жана Пушкин же славяндардын бүтпөс чатагы

Азыркы Украинадагы улам алоолонуп бараткан согушту, славян улутундагы эки тектеш элдин — орустар менен украиндердин өтө тереңге кетип бараткан чатагын

Читать далее