Фирдоусинин Сиявушу

Хаким Абулькасим Мансур Хасан Фирдоуси Тусинин «Шахнамесинин» бир бөлүгү болуп эсептелген Сиявуш тууралуу дастанды Олжобай Шакир акыры которуп бүттү. Улуу

Читать далее