Көчмөндөр цивилизациясы

Редакциядан: Жакында окумуштуу-публицист С.О.Байгазиевдин «Цивилизация жана Ата-журт тагдыры» аттуу публицистикалык бир томдугу жарык көрдү. Аталган китеп Кыргызстан жазуучулар союзунда окумуштуулардын,

Читать далее