Көчмөндөр цивилизациясы

Редакциядан: Жакында окумуштуу-публицист С.О.Байгазиевдин “Цивилизация жана Ата-журт тагдыры” аттуу публицистикалык бир томдугу жарык көрдү. Аталган китеп Кыргызстан жазуучулар союзунда окумуштуулардын,

Толугу менен