Карамолдо комузун күнүгө баптап турчу…

Кыргыздын кылым арыткан өнөрү — комузчулук. Ансыз эл катары өзүбүздү элестете албайбыз. Бул керемет өнөрүбүздү ааламга тааныткан Нурак Абдракманов, Самара

Читать далее