Токтосун Асанбек уулу. «Каныкей эне жана Найман эне»

Токтосун Асанбек уулу Кытайдын Иле-Казак автоном облусунда жашайт, белгилүү Манастаануучу. Кытайлык кыргыздар колдонгон араб графикасынан кирилл графиксына оодарылганда макаладагы сөздөрдүн

Толугу менен

Каныкей: “Жашоонун боекторун чыгарып жашайлы”

Көпчүлүгүбүз билген ырчы Каныкейдин – көпчүлүгүбүз билбеген ой толгоолору менен баарлаштык. Көкүрөккө уюп, акылга сыйып айтылган сырларын, чындап айткан пикирлерин

Толугу менен

“Каныкей мазары”

Бир канча күн мурда Астанадан белгилүү окумуштуу-түрколог, кыргыздын чыгаан тилчи-окумуштуусу, манас таануучусу, академик Болот Мураталиевич Юнусалиевдин түркология илиминдеги жолун улантуучу,

Толугу менен