Улан ИСМАИЛОВ, манасчы: «Бизди онунчу «кылымдан калган «кишидей көрүшөт»

Байыртан эле чыныгы манасчы манас айтып жаткан учурда маңдайындагы угармандар укмуштай дем, күч-кубат, кайрат ала алышкан. Ал касиет кыргыздан жоголбой,

Читать далее