Кыйлоңжыяңдык кыргыздар

РЕДАКЦИЯДАН: Кытайлык кыргыз, белгилүү окумуштуу, профессор Макелек Өмүрбай Кыргызстанга келген күнү Үрүмчүдөн учактан түшөрү менен эч жакка кайрылбастан “Кыргыз Туусуна” сүйүнүчтүү

Толугу менен