Кыргыз калмактар… Калмак кыргыздар…

Кыргызстан эгемендүүлүгүн алган 22 жылдан бери кыргыз-калмак маселеси ачык айтылбаган менен курч бойдон келатат. Шишиктей болуп, мына- мына жарылганы турган

Толугу менен