Зоболосу зор кыпчак тили кыпчак тили

Ири окумуштуулардын дарегине айтыла турган «Арабызда басып жүргөн энциклопедия» теңөөсүнүн маанисин филология илимдеринин доктору, фундаменталдуу илимий эмгектери менен аалам түркологдорун

Читать далее