Зоболосу зор кыпчак тили кыпчак тили

Ири окумуштуулардын дарегине айтыла турган “Арабызда басып жүргөн энциклопедия” теңөөсүнүн маанисин филология илимдеринин доктору, фундаменталдуу илимий эмгектери менен аалам түркологдорун

Толугу менен