«Манас» эпосу Кытайдагы кыргыздардын дили менен тилин сактап калат

Жакында кытайлык кыргыз окумуштуусу, манастаануучу  Мамбеттурду Мамбетакун Кыргызстанга келген күндөрү Кыргыз билим берүү академиясында болуп, академиянын мамлекеттик тил жана лингводидактика

Толугу менен