Майрамкул Мусабай уулу: “Чоң бир агым келатат”

Кыргыздын байыркы төрөн тамга, эн тамга, тотем белгилерин чогултуп, улуу кыргыз элинин рух дөөлөтүн, эс тутумун, касиетин сүрөт өнөрүндө чагылдырып

Толугу менен