Мамыр Мерген уулу – кыргыз элинин азаттыгы үчүн жанын берген баатыр инсан

Мамыр Мерген уулу — Нарын дарыясынын сол жээгиндеги Эки-Суу арасы деп аталчу өрөөндүн Үч-Коргон, Избаскан чөлкөмдөрүндө жашаган сол канат кыргыздарынын

Толугу менен