Мар Байжиев: Үркүндүн символу – Ажар

Жазуучу, драматург жана коомдук ишмер Мар Байжиев -1916-жылкы улуттук-боштондук көтөрүлүшүнө байланышкан тарыхый маалыматтарды айтып, жазып, сактап келе жаткан чыгармачыл чөйрөдөгү

Толугу менен