Арт жагыма бир кылчайып карасам, олтурат кара бала китеп окуп…

Меценат — бул сөз акындарды, сүрөтчүлөрдү, жазуучуларды, композиторлорду жалпы эле искусствонун өнүгүп, өсүшүнө чоң салым кошкон байыркы Римдин бай адамынын

Читать далее