Адамзатка шоола чачкан Мевлана

2007-жыл Бириккен улуттар уюмунун Билим, илим жана маданият боюнча бөлүмү (UNESCO)тарабынан Мевлана Желаледдин Руми жылы деп кабыл алынган. Башат Мевлана

Читать далее

Мевлана Желаледдин Руми : “Жаратылышты корукчулар эмес, сүйүү коргойт”

Эй адам, эч кимди таарынтпа. Сөздөн катык эч нерсе жок. Дене оор жүктү көтөрө алат, бирок көңүл сөздү көтөрө албайт.

Читать далее