Манас таануучулар эмне кылып жатышат?..

Сүрөт КТРКнын сайтынан алынды Кыргыздардын укмуштуу «Манас» эпосу — элибиздин тарыхын эле эмес, анын турмуш-тиричилигинин ар кыл жактарын: этникалык курамын,

Читать далее

Эл бааласын эмгекти эселентип

Көркөм адабий китепке болгон мамилеми, ой-пикирими, китептин адам өмүрүндөгү, коомдогу маанисин, таасир-күчүн, тарых тамгасы, эл кенчи экенин, анын азыркы кейиштүү

Читать далее