Манас таануучулар эмне кылып жатышат?..

Сүрөт КТРКнын сайтынан алынды Кыргыздардын укмуштуу “Манас” эпосу – элибиздин тарыхын эле эмес, анын турмуш-тиричилигинин ар кыл жактарын: этникалык курамын,

Толугу менен