Тарыхыбызды тактаганга ѳмүрүн берген Осмонаалы Сыдык уулу

Элдин өнүгүүсүн чын дилден каалаган, ага жетүү үчүн алгач элдин тарыхын, тегин, учурун жана келечегин таанып жана талдап чыгуу керек

Читать далее