ИДЕОЛОГИЯСЫ ЖОК МАМЛЕКЕТ – МАДАНИЯТТУУ КУЛГА АЙЛАНАТ

Манастын 7 осуяты элге сиңдиби же коомчулукту өнүгүүгө карата жетелей алдыбы? Мына ушул суроолорго жооп табуу үчүн ой жүгүртүп, гезит

Толугу менен