ИДЕОЛОГИЯСЫ ЖОК МАМЛЕКЕТ — МАДАНИЯТТУУ КУЛГА АЙЛАНАТ

Манастын 7 осуяты элге сиңдиби же коомчулукту өнүгүүгө карата жетелей алдыбы? Мына ушул суроолорго жооп табуу үчүн ой жүгүртүп, гезит

Читать далее