Раимбек АБДИЕВ: “Маңкурттан жүзүкаралар туулат экен”

– “Алай закымдары” романыңыз  Кокон хандыгы, Абдылдабек менен Полот хандын соң­ку күндөрү тууралуу экен. Аны жазууда  материалдарды  кайдан алдыңыз? –

Толугу менен