Академик Бүбүйна Орузбаева: Бүт өмүрүм эне тилге арналды

Кыргызстан боюнча, дегеле илим жаатында кыздардан жана кыргыздардан биринчилерден болуп докторлукту 1964-жылы жактаган академик Бүбүйна Орузбаева жакында эле 85 жашка

Толугу менен