Япон кызы Сачико Минамиде: «Ысык-Көлдүн түштүк өрөөнү жөнүндө китепче жаздым»

Кыргызстанда алыскы чет өлкөлөрдөн келип, эли-журтубуз менен аралашып жашап жүргөн волонтерлор көп. Алар биздин элдин тилин, үрп-адат, салт санаасын үйрөнүү

Читать далее