Абакир Калыбеков: Кыргыздардын келип чыгышы жана саяктардын санжырасы

Санжыра – уруунун, элдин чыгыш теги жана таралышы тарыхый маалыматтардын элдик оозеки чыгарма түрүндө берилиши. Санжыра кол жазма жана басма

Читать далее