Ар бир региондо, кызга сеп берүү салты ар башкача

Кыргыздарда илгертен кыздын себин даярдоого олуттуу көңүл бөлүшкөн. Ошол кызга сеп берүү салты бүгүнкү күнгө чейин өнүгүп, өз күчүн жоготпой

Читать далее