«Карачы, Шаршендин бетинин баары эле мурун»

Залкарлар арасындагы оригиналдуу талант Шаршен Термечиковдун көркөм дүйнөсүн, аткаруучулук бөтөнчө өнөрүн «бир актердун театры» деп атасак болот. Шаршен Термечиков дегенде

Читать далее