УЛУУ ЭМИР ТИМУРДУН ИМПЕРИЯСЫ

Оморов Асыкбек Мамбетакунович – жазуучу тарыхчы. Кесиби боюнча Фрунзе политехникалык институтун, Новосибирскиде Мамлекеттик аэрофото-сүрөткө тартуу, картография жана геодезия инженерлер институтун

Толугу менен