Кыргыздардын күч унаалары, алардын токумдары

Кыргыз эли көчмөн доорду башынан өткөрүп, ошого ылайык, каада-салтты, үрп-адатты, сый-урматты, ынтымакты бек кармап келген. Коомдук түзүлүшүндө эл башчылары, аксакалдары

Толугу менен